Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti,

dovolte, abych Vás touto cestou informovala v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak budu nakládat s Vašimi osobními údaji, které mi sdělíte a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

 

Osobní údaje, které mi poskytnete, jsou, pokud se týká rozsahu vašeho jména, příjmení, emailu, a IP adresy. Tyto údaje zpracovávám za účelem popsaným níže. Zároveň Vám oznamuji, že v případě, že mi poskytnete svůj e-mailový kontakt, pak jej spolu s Vaším jménem / příjmením a emailem, mohu v budoucnosti užít (v souladu s tzv. oprávněným zájmem) pro své marketingové účely, za účelem dalších nabídek a možnosti využívaní dalších služeb, které poskytuji. S ohledem na toto upozornění, není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu, Vaše práva jsou chráněna možností vznést námitku (viz níže).

 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podoběVaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak ty poskytované povinně, tak ty poskytované dobrovolně.

 

Samozřejmě nebudou dále zpracovány osobní údaje, u kterých byste důvodně uplatnili námitku, atd. Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracovávám (sdělení, které údaje zpracovávám, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, sdělení o rozsahu Vašich práv, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vaše souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Pokud bude mít za to, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

www.katerinabartoskova.cz/kontakt
bartoskovakaterina(znak pro postu)gmail.com